Протонен разпад – Уикипедия

Протонен разпад е хипотетична форма на разпадане на частиците, при която протонът се разпада на по-леки субатомни частици, като неутрален пион и позитрон. Хипотезата за разпадането на протона е формулирана за първи път от Андрей Сахаров през 1967 г